Et miljøvenligt grønt tag

Et miljøvenligt grønt tag
Et sedumtag er tagbelægning bestående af grøn vegetation, mere præcist stenurt, som på latinsk kaldes “sedum”. Flere og flere mennesker har de seneste år fået øjenene op for de mange fordele, der er ved denne tagbelægningstype, og et sedumtag har af denne grund en bred målgruppe. Taget er både relevant for land og by – i byerne er et aktuelt problem belastningen af kloaksystemerne grundet regnsvand, og det skønnes, at disse systemer skal udvides markant for at kunne klare fremtidens regnskyl. Imidlertid tilbageholder et sedumtag en stor del af regnvandet, og hermed undgås en del af belastningen af kloaksystemerne. Et sedumtag er altså en rigtig god løsning, når det kommer til at løse nedbørsproblematikken i byerne. Herudover udgør det grønne, levende tag en æstetisk smuk løsning.

Formålet med et sedumtag?

Et Sedumtag kan anlægges med mange forskellige formål for øje. Udover den effektive vandafledning er der besparelser at hente, når man anlægger et sedumtag. Dette skyldes, at taget mindsker opvarmings- og klimatiseringsomkostninger. I vinterhalvåret holder taget nemlig på varmen indeni huset, og når solen skinner på taget om sommeren, resulterer dette i en langsom fordampning af vandet fra jorden, og dette virker afkølende indendøre. Et sedumtag anlægges også med det formål at anskaffe sig en miljørigtig løsning – sedumtaget er et CO2 neutralt tag, der altså ikke kræver meget energi at producere. Du får etableret en naturlig biotop på din ejendom, hvor en mangfoldighed af dyr og planter kan få hjem. Et sedumtag udgør også en rigtig god beskyttelse mod ildebrand. Dette skyldes, at stenurter er utroligt gode til at binde vand, og i Tyskland anses sedumtage for ikke at være brændbare. Der er altså penge at spare på brandforsikringen ved anlæggelse af et sedumtag. Sedumtaget giver liv og skønhed til bybilledet og er dermed med til at give folk, der arbejder og bor i byen, glæde og energi. Sedumtaget kan eventuelt bruges som tagterasse eller taghave, og dette giver en dejlig mulighed for at tage taget i brug. Et sedumtag er ligeledes en god løsning, hvis man har brug for et støjværn – taget beskytter mod støj både inde og udefra. Det er endvidere ikke kun regnvand, som et sedumtag holder tilbage – vegetationen binder ligeledes en anden af det støv og skadestof, der findes i luften, og herudover udgør taget en beskyttelse mod elektromagnetiske stråler. Den tagdækning, der ligger under sedumtaget holder længere, da denne beskyttes mod fra slidtage fra sol, vind og vejr.